Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι μια βελτιωμένη, διαδραστική έκδοση ενός πραγματικού περιβάλλοντος που επιτυγχάνεται μέσω ψηφιακών οπτικών στοιχείων, ήχων και άλλων αισθητηριακών ερεθισμάτων μέσω ολογραφικής τεχνολογίας. Η επαυξημένη πραγματικότητα προσφέρει έναν καλύτερο τρόπο σχεδίασης, επιμέλειας και παροχής αναλώσιμων οδηγιών, τοποθετώντας ψηφιακό περιεχόμενο πάνω από περιβάλλοντα εργασίας του πραγματικού κόσμου.

Οι τρεις λειτουργίες της εφαρμογής θα σας δώσουν τη δυνατότητα να ανακαλύψετε τα προϊόντα της ΕΤΕΜ μέσω βιωματικής εμπειρίας. Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να αποτυπώσει απευθείας στο δικό του χώρο το ιδανικό σύστημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του.

Η καινοτόμος AR+ εφαρμογή της ΕΤΕΜ δίνει την δυνατότητα στους αρχιτέκτονες να κατανοήσουν καλύτερα τα προφίλ αλουμινίου της ΕΤΕΜ. Η εφαρμογή χωρίζεται σε τρεις κύριες κατηγορίες (AR+ Product Catalogue , Try at your place , AR+ Showroom). Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τους κύριους πελάτες της ΕΤΕΜ (αρχιτέκτονες & κατασκευαστές).

Ανακαλύψτε την εφαρμογή της ΕΤΕΜ σε: Αpp Store & Google Play.