Χώρα: Ελλάδα
Έργα: Ostrako Beachside Suites
Σειρές: E50 , E68