Χώρα: Ελλάδα
Έργα: Συγκρότημα πολυτελών κατοικιών “Anamnisis”
Σειρές: E50 , E68