Χώρα: Κυκλάδες Ελλάδα
Έργα: Villa La Punda
Σειρές: HY30