ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
 
Έχει φτάσει η στιγμή να επιλέξετε κούφωμα για το σπίτι σας και αναρωτιέστε ποιο από όλα θα είναι το ιδανικότερο για τις ανάγκες σας. Η αγορά του Ιδανικού κουφώματος, προϋποθέτει τη Σωστή επιλογή από εσάς.Παρακάτω, σημειώνονται όλες οι παράμετροι που πρέπει να λάβετε συμβουλευτικά υπόψη σας, προκειμένου να πετύχετε την καλύτερη αγορά κουφώματος για εσάς και τις απαιτήσεις σας. 
 
1) ΤΑ ΕΙΔΗ:
Τα κουφώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 2 βασικά ζεύγη κατηγοριών. Το ένα βασικό ζεύγος είναι: α) ανοιγόμενα και β) συρόμενα. Η στεγάνωση των ανοιγόμενων κουφωμάτων στηρίζεται σε λάστιχα από EPDM και σε εξελιγμένα, τεχνολογικά, εξαρτήματα, όπως είναι οι μηχανισμοί ανάκλισης, οι περιμετρικοί μηχανισμοί και τα κλειδώματα. Από την άλλη μεριά, η στεγάνωση των συρόμενων κουφωμάτων βασίζεται σε βουρτσάκια (τσιμούχες). 
 
Το δεύτερο βασικό ζεύγος είναι: α) τα ψυχρά και β) τα θερμομονωτικά κουφώματα.
Τα ψυχρά είναι υποδεέστερα των θερμομονωτικών, για το λόγο ότι δεν μονώνουν το Profil του αλουμινίου, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές φορές το φαινόμενο του δρόσου και φυσικά απώλειες ενέργειας. Αντιθέτως, τα θερμομονωτικά κουφώματα, σε συνδυασμό με τη μόνωση της τοιχοποιίας και την τοποθέτηση διπλών τζαμιών, συμβάλλουν πολύ θετικά στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων – δίδεται και ως οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων. 
 
2) ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
Τα κουφώματα είτε είναι ανοιγόμενα, είτε είναι συρόμενα, έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές στις διαστάσεις τους, ώστε να λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Για αυτό πρέπει να επιλέγεται με μεγάλη προσοχή ο τύπος κουφώματος που θα χρησιμοποιηθεί για την αντίστοιχη διάσταση του ανοίγματος, προκειμένου να αποφύγετε μελλοντικά προβλήματα στη λειτουργία τους.
Για ιδιαίτερα μεγάλα ανοίγματα, υπάρχουν ειδικοί τύποι κουφωμάτων, που μπορούν να τοποθετηθούν, όπως τα ανασυρόμενα, οι φυσαρμόνικες, κ.λπ.. 
 
3) Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ:
Η θέση του κουφώματος είναι μια άλλη παράμετρος που επηρεάζει σημαντικά την επιλογή σας. Η έκθεσή του στον ήλιο, η ανεμοπίεση στο συγκεκριμένο σημείο, η ύπαρξη ή όχι μαρκίζας και γενικά το πόσο είναι εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα, καθώς και η θέση που έχει κτιστεί το κτίριο, είναι οι βασικότεροι παράγοντες που θα σας οδηγήσουν στην επιλογή του κατάλληλου κουφώματος.
Για παράδειγμα, δεν ενδείκνυται να τοποθετήσετε ένα ψυχρό κούφωμα στη βόρεια πλευρά του κτιρίου, αλλά ένα θερμομονωτικό κούφωμα. 

4) ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ:
Το κούφωμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο ζήτημα της θερμομόνωσης. Τα θερμομονωτικά κουφώματα συμβάλλουν τα μέγιστα στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Δίνουν ένα πολύ υψηλό δείκτη θερμομόνωσης και επομένως οικονομία στα καύσιμα το χειμώνα και οικονομία ρεύματος για τον κλιματισμό το καλοκαίρι. 
 
5) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΥΦΩΜΑ:
Ο Ρόλος του διπλού τζαμιού στο κούφωμα είναι πάρα πολύ σημαντικός, για αυτό και υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές όσον αφορά στα διπλά τζάμια. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι: το πάχος των τζαμιών, το διάκενο μεταξύ τους, το είδος του τζαμιού (πχ. ενεργειακά τζάμια), το «γέμισμα» του διάκενου με ειδικό αέριο που κατεβάζει το συντελεστή U, κ.λπ.. Βέβαια, σε καμία περίπτωση τα διπλά τζάμια από μόνα τους δεν προσφέρουν την επιθυμητή θερμομόνωση των κτιρίων.
Αυτό επιτυγχάνεται με το συνδυασμό ενός θερμομονωτικού κουφώματος και διπλών τζαμιών. 
 
6) ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:
Στις περιοχές όπου τα ρεύματα του ανέμου είναι ισχυρά ή υπάρχουν πολύ μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού, ενδείκνυται η επιλογή ανοιγόμενων και θερμομονωτικών κουφωμάτων. Επίσης, η επιλογή διπλών τζαμιών με αέριο, στο διάκενό τους, ενισχύει κατά πολύ τη θερμομόνωση. 
 
7) ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Ένα καλό κούφωμα στην τελική του μορφή έχει πολλούς παράγοντες που το καθορίζουν, όπως είναι το κράμα των profil, η φιλοσοφία σχεδιασμού της σειράς, οι προδιαγραφές του συστήματος, η επεξεργασία της βαφής (Qualiqoat), η τοποθέτηση εξαρτημάτων καλής ποιότητας κ.α.. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά υπάρχει ένα σήμα ποιότητας που λέγεται ΣΕΚΑ Q SYSTEM, το οποίο εγγυάται για τις
προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης κουφωμάτων αλουμινίου.
Το ΣΕΚΑ Q SYSTEM δεν είναι υποχρεωτικό για τους κατασκευαστές. Οι κατασκευαστές όμως που το πήραν, έχουν επενδύσει πολύ σε υλικοτεχνική υποδομή και μπορούν να εγγυηθούν για την κατασκευή και την
τοποθέτηση ενός σωστού κουφώματος. 
 
8) ΣΩΣΤΟ ΚΟΥΦΩΜΑ – ΣΩΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
Πέρα από όλα τα παραπάνω,το σημαντικότερο ρόλο στην επιλογή του κατάλληλου κουφώματος τον έχει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. Φανταστείτε αν κάτι από όλα αυτά δεν είναι σωστό, δηλαδή έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα αλλά δεν χρησιμοποιήσαμε σωστά εξαρτήματα, ή έχουμε ένα σωστό κράμα profil, αλλά δεν χρησιμοποιήσαμε τις σωστές διαδικασίες βαφής, τι αποτέλεσμα θα είχαμε. Είναι προφανές ότι ο ρόλος του κατασκευαστή στο να επιλέγει και να εφαρμόζει όλα τα παραπάνω είναι καθοριστικός.